همکاری با سرمیز

همکاری با سرمیز

در صورتی که تمایل به همکاری در تامین غذای سرمیز را دارید و واجد شرایط زیر هستید با ما تماس بگیرید.

  • ۱- استفاده از بهترین متریال و مواد اولیه در طبخ غذا
  • ۲- سرویس دهی به موقع و منظم
  • ۳- بسته بندی آلومینیومی و با کیفیت مطابق شرایط در نظر گرفته کارشناس بهداشت سرمیز

کارشناسان تغذیه سرمیز پس از ثبت اطلاعات شما در سیستم به صورت سرزده به محل طبخ غذای شما مراجعه نموده و پس از بازرسی محل و مواد اولیه مصرفی شما در تهیه غذا، در صورت تایید طی عقد قراردادی همکاری آغاز خواهد شد.

لطفا قبل از ارسال اطلاعات خود و تماس با سرمیز حتما آنالیز منوی شرکتی خود را آماده و ارائه نمایید.

ارتباط با ما