قوانین و مقررات

۱. سرمیز (Saremiz.ir) تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.

۲. سرمیز واسط بین رستوران و شرکت (سازمان) هاست و سفارشات غذایی روزانه شرکتها را تامین و ارسال مینماید.

۳. منظور از رستوران میتواند آشپزخانه های طبخ غذا و یا کیترینگ نیز باشد.

۴. پیش از شروع همکاری بین سرمیز و شرکت، قرارداد همکاری مابین طرفین منعقد شده و شروع کار منوط به امضای قرارداد توسط طرفین میباشد.

۵. ثبت سفارش توسط شرکت میبایست به صورت هفتگی و بر اساس منوی اختصاصی شرکت بر روی وبسایت سرمیز انجام پذیرد.

۶. منوی مورد توافق پس از تایید شرکت، به صورت هفتگی (روز چهارشنبه هر هفته) در صفحه اختصاصی شرکت قرار گرفته و مراتب از طریق راههای ارتباطی (تلفن، ایمیل و ...) به اطلاع شرکت میرسد.

۷. سرمیز غذای روزانه را از بهترین رستورانهایی که استانداردهای بهداشتی را رعایت مینمایند؛ تامین نموده و بهصورت مستمر بر کیفیت غذای تحویلی به شرکت نظارت مینماید.

۸. سرمیز در خصوص میزان رضایت شرکتها و شکایات احتمالی ایشان به صورت مداوم نظرسنجی انجام میدهد و در صورت بروز هر گونه مشکل در سفارش تحویل شده مراتب به اطلاع رستوران رسیده و در صورت نیاز، به تغییر تامین کننده اقدام مینماید.

۹. در صورت تمایل سازمان به تغییر رستوران، مراتب میبایست به صورت کتبی به اطلاع سرمیز رسانده شده و پس از توافق، رستوران تامین کننده تغییر مییابد.

۱۰. درصورت نیاز به پرداخت آنلاین هزینه توسط پرسنل شرکت، امکان پرداخت بهصورت آنلاین از طریق درگاه پرداخت وجود دارد.

۱۱. امکان لغو سفارش تا یک روز قبل از ارسال وجود دارد. چنانچه هزینه به صورت آنلاین پرداخت شده باشد، مبلغ پرداخت شده تا 48 ساعت بعد به حساب کاربری فرد بازگردانده میشود.

۱۲.تحویل سفارشات طبق خواست شرکت و در زمان تعیین شده توسط ایشان انجام میپذیرد.

۱۳.ارسال سفارشات (با وسیله نقلیه مناسب و بسته بندی استاندارد) بر عهده سرمیز است و بابت ارسال سفارشات هزینه ای از شرکت دریافت نمیشود.

۱۴.صورتحساب سفارشات به صورت هفتگی برای شرکت ارسال میشود و شرکت موظف است حداکثر تا یک هفته بعد نسبت به تسویه کامل صورتحساب اقدام نماید.

۱۵.تمامی کسورات قانونی از جمله ارزش افزوده بر عهده شرکت میباشد و در صورتحساب های ارسالی از طرف سرمیز منظور میگردد.